top of page

OVER ONS

De apotheek Woluwe Garden werd in 1981 opgericht door Apothekeres Piette Daniëlle. Na 36 trouwe dienst liet ze de fakkel over aan de gedreven apotheker Ghijselings Andreas.

Afkomstig uit een familie van dokters en tandartsen, wilde hij van kindsbeen af iets doen in de zorgsector. In de farmacie vond hij de juiste uitdagingen om de gezondheidszorg te kunnen verlenen waarvan hij als kind van had gedroomd.

Net als in zijn succesvolle eerste apotheek te Evere wil hij van deze apotheek een zorgpunt maken waar iedereen terecht kan met al zijn vragen betreffende geneesmiddelen en gezondheid.

Hij tracht een antwoord te bieden op de toenemende economische druk die er ook op de gezondheidszorg ligt, waarbij de mensen soms de prijs boven het juist advies stellen. Met de directe toegang tot de voorraad van meer dan 40.000 producten die meermaals per dag worden geleverd is er aan keuze geen enkel gebrek.

Door een open dialoog op te starten met de patiënt, streven we naar een keuze op maat. Op vlak van advies, prijs en keuze. 

Hiervoor kan hij rekenen op zijn trouw en loyaal team van apothekers, Ketelers Charlotte en Verkinderen Tine.

Of het nu een opstart is van nieuwe medicatie, een begeleiding bij het medicatieschema of het demonstreren van een aerosol toestel. Hier kan je terecht. Vragen over voedingsupplementen of dieetvoeding zullen ook een antwoord vinden. Ook voor je huisdieren zal men de optimale voeding en verzorging trachten te zoeken al naargelang de kwalen. 

Het past allemaal in het takenpakket van jouw huisapothekers die u kan vinden in deze apotheek aan de rand van het Brusselse Gewest verdoken in het groen rondom de grote woontoren in de Lenneke Marelaan vlakbij het nabijgelegen universitair ziekenhuis Sint-Luc.

De andere teamleden vindt u terug in de apotheek te Evere op de Haachtsesteenweg 1019 

GHIJSELINGS ANDREAS

Andreas Studeerde farmaceutische wetenschappen aan de KuLeuven. Toen hij in 2007 zijn studies als apotheker beïndigde, startte hij zijn loopbaan als officina apotheker te Evere.

Na tien jaar besloot Andreas in 2017 zich op een nieuwe uitdaging te storten in deze apotheek aan de rand van Brussel. 

VERKINDEREN
TINE

Tine is het jongste lid van dit team. Met net de universitaire opleiding tot apothekeres is ze rijk aan academische kennis. Hiermee is ze perfect complementair met de collega's die met hun ervaring Tine kunnen bijstaan in de praktijk.

Tine draagt het verstrekken van goede farmaceutische zorg hoog in het vaandel. Ze zal daarom steeds haar uiterste best doen om de patiënten in alle opzichten met de nodige zorg te begeleiden.

Met de motivatie om continu verder te ontwikkelen tot een goede apotheker, staat ze graag ter uwer beschikking

KETELERS CHARLOTTE

Charlotte studeerde af aan de KuLeuven in 2014 met grote onderscheiding. Ze was werkzaam in een officina apotheek in het Leuvense en na een zijsprong in de ziekenhuisapotheek te Gasthuisberg, zocht ze een nieuwe uitdaging in de officina.


Sinds het vertrek van Ann-Sophie vervult zij de taak als plichtsbewuste apothekeres in de apotheek te Evere;


​Door haar niet aflatende inzet in de dagelijkse werking van de apotheek en de zorg voor de patiënten, heeft ze al snel als huisapothekeres een echte vertrouwensband opgebouwd met de patiënten.


​Zo is ze als titularis van de apotheek te Evere uw vast aanspreekpunt voor elk van uw farmaceutische zorgen.


​Ze zal haar advies afstemmen op elk zijn individuele noden. 

bottom of page